Misyon / Vizyon
Misyon / Vizyon

Misyonumuz
Yakın Doğu Üniversitesi’nde yürütülen kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesinde akademik ve idari birimlere destek vermek, katkı sağlamak,öneriler geliştirmek

Vizyonumuz
Üniversitenin tüm birimlerinde kalite güvencesi için yapılan çalışmaların eşgüdüm ve işbirliği içinde etkin katılımla gerçekleşeceği inancını yerleştirmek, kalite kültürü farkındalığını geliştirmek.

Temsilci
Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU
TIP FAKÜLTESİ-ANATOMİ ANABİLİM DALI

[email protected]