Hakkımızda

Öğrencilerin ve toplumların kaliteli yüksek öğrenim talepleri arttıkça, kalite güvencesi sistemi yükseköğretimde önem kazanmıştır. Bu bağlamda yükseköğretim kurumları misyon ve vizyonu ile uyumlu olarak oluşturulmuş kalite güvencesi politikasını hayata geçirmek üzere stratejiler belirlemiş; bu stratejilerin etkin uygulanmasına, izlenmesine ve nasıl iyileştirildiğine ilişkin metodolojiyi hayata geçirmeye başlamışlardır.

Dinamik ve proaktif bir yüksek öğretim kurumu olan üniversitemizde de kalite kültürü oluşturma çalışmaları artan bir ivme ile devam etmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü bu amaca hizmet etmek amacıyla kurulmuş Rektörlüğe bağlı bir birimdir. Koordinatörlüğün görevleri dinamik üniversitemizde eğitim ve araştırma alanlarında yürütülen kalite güvencesi süreçlerinde gerek akademik gerekse idari birimlere destek vermek, planlama, kontrol, uygulama ve önlem alma süreçlerinin daha iyi işletilmesi, tanımlı süreçlerin eş zamanlı yürütülmesine katkı sağlamak, kalite ve akreditasyonla ilgili komisyon/çalışma gruplarının fonksiyon ve çalışmalarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktır.

Kalite süreçleri çalışmalarının yatay yapılanmalar gerektirdiğinin bilincinde olan koordinatörlüğümüz görevlerini yerine getirirken üniversitemizin tüm birimlerle şeffaf ve paylaşımcı bir ekip olarak çalışmayı amaçlamaktadır.

Verimli çalışmalar gerçekleştireceğimiz inancıyla saygılar sunarız.

Yakın Doğu Üniversitesi
Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü